1-(β-D-Arabinofuranosyl)-3-(2-Oxo-2-Phenylethyl)-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H18N2O7
IUPAC Name 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3-phenacyl-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Mass 362.334 g·mol−1
Heat of Formation -1064.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.97 ± 1.08 D
Volume 402.67 Å 3
Surface Area 343.62 Å 2
HOMO Energy -9.91 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.63 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ABVJRGKUSBWHJY-ARLBYUKCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N