Α-Cyano-4-Hydroxycinnamic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H7NO3
IUPAC Name (e)-2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
Molecular Mass 189.167 g·mol−1
Heat of Formation -266.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.23 ± 1.08 D
Volume 222.91 Å 3
Surface Area 214.07 Å 2
HOMO Energy -9.67 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (e)-2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)acrylic acid
 • (e)-2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
 • .alpha.-cyano-4-hydroxycinnamic acid
 • 2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)acrylic acid
 • 2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
 • 2-propenoic acid, 2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)-
 • 4-hcca
 • alpha-cca
 • alpha-cyano
 • alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid
 • bbv-032142
 • benzylidenemalononitrile (bmn) deriv. 34
CAS Number(s)
 • 28166-41-8
InChIKey AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N