(3β,15Alpha,25R)-15-[(2-Acetamido-2-Deoxy-β-L-Glucopyranosyl)Oxy]-3-Hydroxycholest-5-En-27-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C37H61NO9
IUPAC Name (2r,3s,4r,5r,6s)-5-acetylazanidyl-6-[[(3s,8r,9s,10r,13r,14r,15r,17r)-17-[(1r,5r)-6-acetyloxy-1,5-di(methyl)hexyl]-10,13-dimethyl-3-oxido-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-15-yl]oxy]-2-(oxidomethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5,6-pentaide-3,4-diolate
Molecular Mass 663.882 g·mol−1
Heat of Formation 1395.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.41 ± 1.08 D
Volume 787.35 Å 3
Surface Area 552.1 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey AGGNNZKNWLCKAW-FEDKPBOLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N