17α-(2-Butynyl)-17Beta-Hydroxyestra-4,9,11-Trien-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H26O2
IUPAC Name (8s,13s,14s,17r)-17-but-2-ynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 322.441 g·mol−1
Heat of Formation -120.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.96 ± 1.08 D
Volume 408.17 Å 3
Surface Area 344.24 Å 2
HOMO Energy -8.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.71 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • [
 • ]
 • b
 • d
 • h
 • m
 • o
 • p
 • s
 • u
 • x
 • y
InChIKey AIEAVYYYERHHND-MLNNCEHLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O