9-(α-D-Arabinofuranosyl)-2-(Methylsulfanyl)-9H-Purin-6-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H15N5O4S
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r)-2-(6-amino-2-methylsulfanyl-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 313.333 g·mol−1
Heat of Formation -495.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.02 ± 1.08 D
Volume 335.12 Å 3
Surface Area 290.47 Å 2
HOMO Energy -8.61 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.69 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey AJNDEAZTAFKOOO-KMPDEGCQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N