α-D-Galactopyranosyl Fluoride

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H11FO5
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r,6r)-2-fluoro-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 182.147 g·mol−1
Heat of Formation -1172.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.00 ± 1.08 D
Volume 192.99 Å 3
Surface Area 182.13 Å 2
HOMO Energy -10.68 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-fluoro-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-fluoro-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-fluoro-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
InChIKey ATMYEINZLWEOQU-PHYPRBDBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F