(1'β,2Alpha,3β,14β)-6',7',10,11-Tetramethoxyemetan

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H40N2O4
IUPAC Name (2r,3s,5s,11br)-2-[[(1s)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl]methyl]-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1h-benzo[a]quinolizine
Molecular Mass 480.639 g·mol−1
Heat of Formation -537.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.21 ± 1.08 D
Volume 599.38 Å 3
Surface Area 503.75 Å 2
HOMO Energy -8.09 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 9
 • [
 • ]
 • b
 • d
 • h
 • l
 • n
 • o
 • p
 • q
 • s
 • u
 • x
 • y
InChIKey AUVVAXYIELKVAI-TXQMCKRASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N