7α,17Beta-Dihydroxy-5α-Androstan-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H30O3
IUPAC Name (5s,7r,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-7,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 306.440 g·mol−1
Heat of Formation -742.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.61 ± 1.08 D
Volume 389.76 Å 3
Surface Area 306.07 Å 2
HOMO Energy -9.93 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.95 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5s,7r,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-7,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 7-hydroxy-dihydrotestosterone
  • 7-hydroxydihydrotestosterone
CAS Number(s)
  • 18529-67-4
InChIKey AYOPWAMPNDGXSM-DJHVUUHHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O