.α.-Cumyl Alcohol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H12O
IUPAC Name 2-phenylpropan-2-ol
Molecular Mass 136.191 g·mol−1
Heat of Formation -172.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.58 ± 1.08 D
Volume 184.96 Å 3
Surface Area 179.23 Å 2
HOMO Energy -9.64 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • .alpha.,.alpha.-dimethylbenzyl alcohol
 • 1-hydroxycumene
 • 2-phenyl-2-propanol
 • 2-phenylisopropanol
 • 2-propanol, 2-phenyl-
 • alpha,alpha-dimethylbenzene methanol
 • alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol
 • benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl-
 • benzenemethanol, alpha,alpha-dimethyl-
 • benzyl alcohol, .alpha.,.alpha.-dimethyl-
 • benzyl alcohol, alpha,alpha-dimethyl-
 • dimethyl phenyl carbinol
 • dimethylphenylcarbinol
 • dimethylphenylmethanol
 • phenyldimethylcarbinol
CAS Number(s)
 • 617-94-7
InChIKey BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O