(3β,9β)-24-Methylene-9,19-Cyclolanostan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H52O
IUPAC Name (1s,3r,6s,8r,11s,12s,15r,16r)-15-[(1r)-1,5-dimethyl-4-methylene-hexyl]-7,7,12,16-tetramethyl-pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecan-6-ol
Molecular Mass 440.744 g·mol−1
Heat of Formation 104.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.60 ± 1.08 D
Volume 613.91 Å 3
Surface Area 456.29 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 9,19-cyclolanostan-3-o1, 24-methylene-, (3beta)-
CAS Number(s)
  • 1449-09-8
InChIKey BDHQMRXFDYJGII-UEBIAWITSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O