3-[(S)-Isopentylsulfinyl]-1,1-Dimethyl-Cyclobutane

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H22OS
IUPAC Name 3-[(s)-isopentylsulfinyl]-1,1-dimethyl-cyclobutane
Molecular Mass 202.357 g·mol−1
Heat of Formation -261.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.92 ± 1.08 D
Volume 281.69 Å 3
Surface Area 257.36 Å 2
HOMO Energy -8.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.36 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey BNDYWDKVPNGTAW-ZDUSSCGKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C S O