(3β,16β,19Alpha)-Urs-20-Ene-3,16-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O2
IUPAC Name (3s,4ar,6ar,6ar,6br,8s,8as,12s,12as,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,11,12,14b-octamethyl-2,3,4a,5,6,6a,7,8,9,12,12a,13,14,14a-tetradecahydro-1h-picene-3,8-diol
Molecular Mass 442.717 g·mol−1
Heat of Formation -177.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.22 ± 1.08 D
Volume 571.9 Å 3
Surface Area 407.32 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,4ar,6ar,6ar,6br,8s,8as,12s,12as,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,11,12,14b-octamethyl-2,3,4a,5,6,6a,7,8,9,12,12a,13,14,14a-tetradecahydro-1h-picene-3,8-diol
  • taraxast-20-ene-3.beta.,16.beta.-diol
InChIKey BNHIQKVOPNHQKO-ZPWDLUOLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O