4.β.-Phorbol 12,13-Dibutyrate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H40O8
IUPAC Name 4.beta.-phorbol 12,13-dibutyrate
Molecular Mass 504.612 g·mol−1
Heat of Formation -1490.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.68 ± 1.08 D
Volume 612.98 Å 3
Surface Area 479.94 Å 2
HOMO Energy -9.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.77 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (1ar,1bs,4ar,7as,7bs,8r,9r,9as)-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-1,1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9-decahydro-9ah-cyclopropa[3,4]benzo[1,2-e]azulene-9,9a-diyl dibutanoate
 • 4-.beta.-phorbol 12,13-dibutyrate
 • 4.b.-phorbol 12,13-dibutyrate
 • butanoic acid, (1ar,1bs,4ar,7as,7bs,8r,9r,9as)-1,1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9-decahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-9ah-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulene-9,9a-diyl ester
 • butanoic acid, (1ar,1bs,4ar,7bs,8r,9r,9as)-1,1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9-decahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-9ah-cyclopropa(3,4)benz(1,2-e)azulene-9,9a-diyl ester
 • butanoic acid, 1,1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9-decahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-9ah-cyclopropa(3,4)benz(1,2-e)azulene-9,9a-diyl ester, (1ar-(1a-alpha,1b-beta,4a-beta,7a-alpha,7b-alpha,8-alpha,9-beta,9a-alpha))-
 • butanoic acid, diester with 1,1a,1b,4,4a,7a,7b,8,9,9a-decahydro-4a,7b,9,9a-tetrahydro-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5h-cyclopropya(3,4)benz(1,2-e)azulen-5-one, (1ar-(1aalpha,1bbeta,4abeta,7aalpha,7balpha,8alpha,9beta,9aalpha))-
 • pdbu
 • phorbol 12,13-butyrate
 • phorbol 12,13-dibutanoate
 • phorbol 12,13-dibutyrate
 • phorbol dibutyrate
 • phorbol-12,13-dibutyrate
CAS Number(s)
 • 37558-16-0
 • 61557-88-8
InChIKey BQJRUJTZSGYBEZ-YVQNUNKESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O