4,17β-Dihydroxy-4-Androstene-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H28O3
IUPAC Name (8r,9s,10r,13s,14s,17s)-4,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 304.424 g·mol−1
Heat of Formation -639.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.78 ± 1.08 D
Volume 379.57 Å 3
Surface Area 302.43 Å 2
HOMO Energy -9.17 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4-androstene-7alpha-17beta-diol-3-one
  • 4-oht
  • androst-4-en-3-one, 4,17-dihydroxy-, (17beta)-
CAS Number(s)
  • 2141-17-5
InChIKey BQOIJSIMMIDHMO-FBPKJDBXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O