(7α,8α,9Beta,14Beta,25R)-7-[(2-Acetamido-2-Deoxy-Beta-D-Glucopyranosyl)Oxy]-3-Oxocholest-4-En-27-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C37H59NO9
IUPAC Name [(2r,6r)-6-[(7r,8r,9r,10r,13r,14r,17r)-7-[(2r,3r,4r,5s,6r)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-heptyl] acetate
Molecular Mass 661.866 g·mol−1
Heat of Formation -1953.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.11 ± 1.08 D
Volume 852.88 Å 3
Surface Area 559.07 Å 2
HOMO Energy -9.65 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.06 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey BRNQQEJYQPMDNG-KKNRGALGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N