γ-Aminobutyric Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C4H9NO2
IUPAC Name 4-aminobutanoic acid
Molecular Mass 103.120 g·mol−1
Heat of Formation -436.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.06 ± 1.08 D
Volume 133.09 Å 3
Surface Area 145.9 Å 2
HOMO Energy -9.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.81 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
 • .gamma.-aminobutanoic acid
 • .gamma.-aminobutyric acid
 • 3-carboxypropylamine
 • 4-amino-butanoic acid
 • 4-amino-butyrate
 • 4-amino-n-butyric acid
 • 4-aminobutanoate
 • 4-aminobutyrate
 • 4-aminobutyric acid
 • 4-nh2-but
 • 4-nh3-but
 • aminobutanoic acid
 • biomol-nt_000230
 • butanoic acid, 4-amino-
 • butanoic acid, 4-amino- (9ci)
 • butanoic acid, amino-
 • butanoic acid,4-amino 4-amino,butyric acid
 • butyric acid, 4-amino-
 • butyric acid, 4-amino- (7ci,8ci)
 • d00058
 • df 468
 • gaba
 • gamarex
 • gamma aminobutyric acid
 • gamma-amino-butanoic acid
 • gamma-aminobutanoic acid
 • gamma-aminobuttersaeure
 • gamma-aminobutyrate
 • gamma-aminobutyric acid (jan)
 • gamma-aminobutyric acid-carboxy-14c
 • gammalon
 • gammalone
 • gammasol
 • mielogen
 • omega-aminobutyric acid
 • oprea1_584567
 • pdsp1_001275
 • pdsp2_001259
 • piperidic acid
 • piperidinic acid
 • sgcut00121
 • to_000021
CAS Number(s)
 • 28805-76-7
 • 70582-09-1
 • 56-12-2
 • 3131-86-0
InChIKey BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N