(1α,15Z)-12-Hydroxy-1,2-Dihydrosenecionan-11,16-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H27NO5
IUPAC Name (1alpha,15z)-12-hydroxy-1,2-dihydrosenecionan-11,16-dione
Molecular Mass 337.411 g·mol−1
Heat of Formation -937.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.68 ± 1.08 D
Volume 407.8 Å 3
Surface Area 317.44 Å 2
HOMO Energy -8.85 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.28 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1-alpha)-1,2-dihydro-12-hydroxysenecionan-11,16-dione
  • platiphillin
  • platiphyllin
  • senecionan-11,16-dione, 1,2-dihydro-12-hydroxy-, (1-alpha)-
InChIKey BTHCJHQOYFUIMG-REYNEDSXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N