10-(β-Ethylaminopropionyl)-2-Trifluoromethylphenothiazine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H17F3N2OS
IUPAC Name 3-(ethylamino)-1-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propan-1-one
Molecular Mass 366.401 g·mol−1
Heat of Formation -651.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.93 ± 1.08 D
Volume 405.07 Å 3
Surface Area 328.02 Å 2
HOMO Energy -8.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 10h-phenothiazine, 10-(3-(ethylamino)-1-oxopropyl)-2-(trifluoromethyl)-
  • 3-ethylamino-1-(2-trifluoromethyl-phenothiazin-10-yl)-propan-1-one
  • 3-ethylamino-1-[2-(trifluoromethyl)-10-phenothiazinyl]propan-1-one
  • 3-ethylamino-1-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propan-1-one
  • bas 02999560
  • deethylftoracizin
CAS Number(s)
  • 57960-02-8
InChIKey BUEMVSKYODJMFI-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C F H O N S