(3β,15Alpha,17Alpha)-Lanosta-7,9(11),24-Triene-3,15-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O2
IUPAC Name (3s,5r,10s,13r,14r,15s,17s)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,12,15,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,15-diol
Molecular Mass 440.701 g·mol−1
Heat of Formation -90.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.64 ± 1.08 D
Volume 590.45 Å 3
Surface Area 442.67 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3beta,5xi,15alpha,17xi)-lanosta-7,9(11),24-triene-3,15-diol
  • (3s,5r,10s,13r,14r,15s,17s)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,12,15,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,15-diol
  • (3s,5r,10s,13r,14r,15s,17s)-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-[(2r)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,12,15,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,15-diol
InChIKey CCFQLQIYEHITNK-SPNLZGFASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O