(3β,12β)-12,20-Dihydroxydammar-24-En-3-Yl β-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H24O8
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(3s,5r,8r,9r,10r,12r,13r,14r,17s)-12-hydroxy-17-[(1s)-1-hydroxy-1,5-dimethyl-hex-4-enyl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 452.453 g·mol−1
Heat of Formation 4154.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 15.44 ± 1.08 D
Volume 528.99 Å 3
Surface Area 461.32 Å 2
HOMO Energy -7.72 ± 0.55 eV
LUMO Energy -3.22 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(3s,5r,8r,9r,10r,12r,13r,14r,17s)-12-hydroxy-17-[(1s)-1-hydroxy-1,5-dimethyl-hex-4-enyl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(3s,5r,8r,9r,10r,12r,13r,14r,17s)-12-hydroxy-17-[(1s)-1-hydroxy-1,5-dimethyl-hex-4-enyl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(3s,5r,8r,9r,10r,12r,13r,14r,17s)-12-hydroxy-17-[(1s)-1-hydroxy-1,5-dimethylhex-4-enyl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(3s,5r,8r,9r,10r,12r,13r,14r,17s)-12-hydroxy-17-[(2s)-2-hydroxy-6-methyl-hept-5-en-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • beta-d-glucopyranoside, (3beta,12beta)-12,20-dihydroxydammar-24-en-3-yl
CAS Number(s)
  • 78214-33-2
InChIKey CKUVNOCSBYYHIS-IRFFNABBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O