Λ1-Azanyl-[4-(4-Λ1-Azanylazanidylphenyl)Phenyl]Azanide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H8N4
IUPAC Name 3-diazo-6-(4-diazocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)cyclohexa-1,4-diene
Molecular Mass 208.219 g·mol−1
Heat of Formation 782.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.00 ± 1.08 D
Volume 246.95 Å 3
Surface Area 241.57 Å 2
HOMO Energy -7.17 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.54 ± eV
Point Group Symmetry D2h
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • n
 • o
 • x
 • y
 • z
InChIKey CLFBCYFQUDROEQ-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N