(3β,5β)-3-(β-D-Galactopyranosyloxy)-14-Hydroxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H44O9
IUPAC Name (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-17-(5-oxo-2h-furan-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(oxidomethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5,6-pentaide-3,4,5-triolate
Molecular Mass 536.654 g·mol−1
Heat of Formation -1243.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.58 ± 1.08 D
Volume 602.59 Å 3
Surface Area 461.18 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
InChIKey CMHWMOGWFZWDMR-QUFIFQSOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O