(3β,5β)-3-(β-D-Galactopyranosyloxy)-14-Hydroxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H44O9
IUPAC Name 3-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2h-furan-5-one
Molecular Mass 536.654 g·mol−1
Heat of Formation -1773.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.27 ± 1.08 D
Volume 634.78 Å 3
Surface Area 481.31 Å 2
HOMO Energy -10.06 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.49 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
InChIKey CMHWMOGWFZWDMR-QUFIFQSOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O