(3β,5Xi)-3-Hydroxylanost-7-En-30-Al

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O2
IUPAC Name (3s,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-3-hydroxy-4,4,10,13-tetramethyl-2,3,5,6,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-14-carbaldehyde
Molecular Mass 442.717 g·mol−1
Heat of Formation -121.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.48 ± 1.08 D
Volume 595.79 Å 3
Surface Area 448.79 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-3-hydroxy-4,4,10,13-tetramethyl-2,3,5,6,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-14-carbaldehyde
  • (3s,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-3-hydroxy-4,4,10,13-tetramethyl-2,3,5,6,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-14-carboxaldehyde
  • (3s,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-3-hydroxy-4,4,10,13-tetramethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,5,6,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-14-carbaldehyde
InChIKey CTOOTCMWIAOBBW-WJHODBQHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O