α-Acetylthio-M-Toluenediazonium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H9N2OS+
IUPAC Name 3-(acetylsulfanylmethyl)benzenediazonium
Molecular Mass 193.246 g·mol−1
Heat of Formation 1520.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.59 ± 1.08 D
Volume 205.19 Å 3
Surface Area 212.3 Å 2
HOMO Energy -9.02 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 3-(acetylsulfanylmethyl)benzenediazonium
  • 3-(ethanoylsulfanylmethyl)benzenediazonium
  • 3-[(acetylthio)methyl]benzenediazonium
  • alpha-acetylthio-3-toluenediazonium
  • alpha-acetylthio-m-toluenediazonium
  • benzenediazonium, 3-((acetylthio)methyl)-
CAS Number(s)
  • 31766-14-0
InChIKey CVBUYVJAYGFRHX-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements S C O N