16α-Bromo-3Beta-Hydroxy-5α-Androstan-17-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H29BrO2
IUPAC Name (3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,16r)-16-bromo-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Mass 369.336 g·mol−1
Heat of Formation -551.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.85 ± 1.08 D
Volume 406.52 Å 3
Surface Area 321.73 Å 2
HOMO Energy -9.82 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.06 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,16r)-16-bromo-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
 • 16-.alpha.-bromo-3-.beta.-hydroxyandrost-5-en-17-one
 • 16-br-epi
 • 16-bromoepiandrosterone
 • 16.alpha.-bromoepiandrosterone
 • 16alpha-bromoepiandrosterone
 • 3beta-hydroxy-16alpha-bromo-5alpha-androstan-17-one
 • 5alpha-androstan-17-one, 16alpha-bromo-3beta-hydroxy-
 • alpha-epi-br
 • dhea analog
 • drg-0318
 • he 2000
 • immunitin
 • ppb2
CAS Number(s)
 • 28507-02-0
InChIKey CWVMWSZEMZOUPC-JUAXIXHSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O Br