β-Fluoropyruvic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C3H3FO3
IUPAC Name 3-fluoro-2-oxo-propanoic acid
Molecular Mass 106.053 g·mol−1
Heat of Formation -669.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.98 ± 1.08 D
Volume 108.37 Å 3
Surface Area 122.13 Å 2
HOMO Energy -10.81 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.98 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
 • .omega.-fluoropyruvic acid
 • 3-fluoro-2-keto-propionic acid
 • 3-fluoro-2-oxopropanoic acid
 • 3-fluoropyruvate
 • fluoropyruvic acid
 • propanoic acid, 3-fluoro-2-oxo-
 • propanoic acid, 3-fluoro-2-oxo- (9ci)
 • pyruvic acid, 3-fluoro
 • pyruvic acid, 3-fluoro-
 • pyruvic acid, fluoro-
 • pyruvic acid, fluoro- (8ci)
InChIKey CXABZTLXNODUTD-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F