(7β,8β)-3-Methoxy-17-Methyl-4,5:7,8-Diepoxymorphinan-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H19NO4
IUPAC Name 10-methoxy-4-methyl-12,16-dioxa-4-azahexacyclo[9.7.1.0 1,13 .0 5,18 .0 7,19 .0 15,17 ]nonadeca-7(19),8,10-trien-14-one
Molecular Mass 313.348 g·mol−1
Heat of Formation -322.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.04 ± 1.08 D
Volume 351.03 Å 3
Surface Area 286.02 Å 2
HOMO Energy -8.40 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.04 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CZFLZQNGKYPMPO-ZTUBFRHHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N