(11α)-16,16-Difluoro-11-Hydroxy-9,15-Dioxoprostan-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32F2O5
IUPAC Name 7-[(1r,2r,3r)-2-(4,4-difluoro-3-oxo-octyl)-3-hydroxy-5-oxo-cyclopentyl]heptanoic acid
Molecular Mass 390.462 g·mol−1
Heat of Formation -1625.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.39 ± 1.08 D
Volume 497.33 Å 3
Surface Area 399.62 Å 2
HOMO Energy -10.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.88 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 7-[(1r,2r,3r)-2-(4,4-difluoro-3-keto-octyl)-3-hydroxy-5-keto-cyclopentyl]enanthic acid
  • 7-[(1r,2r,3r)-2-(4,4-difluoro-3-oxo-octyl)-3-hydroxy-5-oxo-cyclopentyl]heptanoic acid
  • 7-[(1r,2r,3r)-2-(4,4-difluoro-3-oxooctyl)-3-hydroxy-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
InChIKey DBVFKLAGQHYVGQ-BFYDXBDKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F