1-(β-D-Ribofuranosyl)-1H-Imidazo[4,5-C]Pyridin-4-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H14N4O4
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-2-(4-aminoimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 266.253 g·mol−1
Heat of Formation -490.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.35 ± 1.08 D
Volume 291.53 Å 3
Surface Area 261.15 Å 2
HOMO Energy -8.46 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2r,3r,4s,5r)-2-(4-amino-1-imidazo[4,5-c]pyridinyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
 • (2r,3r,4s,5r)-2-(4-aminoimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
 • (2r,3r,4s,5r)-2-(4-aminoimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
 • (2r,3r,4s,5r)-2-(4-aminoimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
 • 1h-imidazo(4,5-c)pyridin-4-amine, 1-beta-d-ribofuranosyl- (9ci)
 • 1h-imidazo(4,5-c)pyridine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl- (8ci)
 • 3-deaza-adenosine
 • 3-deazaadenosine
 • 3-deazaadenosine, 3-deazaa
 • 3dado
 • 3dza
 • 4-amino-1-(beta-d-ribofuranosyl)-1h-imidazo(4,5)-pyridine
 • ad3
 • adenosine, 3-deaza-
 • c^3ado
 • deaza-ado
 • dhcda
 • dza
 • {1h-imidazo[4,5-c]pyridine,} 4-amino-1-.beta.-d-ribofuranosyl-
CAS Number(s)
 • 6736-58-9
InChIKey DBZQFUNLCALWDY-PNHWDRBUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N