6.α.-Chloro-17-Acetoxyprogesterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H31ClO4
IUPAC Name [(6s,8r,9s,10r,13s,14s,17r)-17-acetyl-6-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molecular Mass 406.943 g·mol−1
Heat of Formation -887.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.30 ± 1.08 D
Volume 485.55 Å 3
Surface Area 375.21 Å 2
HOMO Energy -10.03 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.33 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 6-alpha-chloro-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione acetate
 • 6.alpha.-chloro-17-hydroxyprogesterone acetate
 • 6.alpha.-chloro-17-hydroxyprogesterone, acetate
 • 6alpha-chloro-17-acetoxyprogesterone
 • 6alpha-chloro-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione acetate
 • 6alpha-chloro-17-hydroxyprogesterone, acetate
 • [(6s,8r,9s,10r,13s,14s,17r)-17-acetyl-6-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
 • [(6s,8r,9s,10r,13s,14s,17r)-6-chloro-17-ethanoyl-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ethanoate
 • acetic acid [(6s,8r,9s,10r,13s,14s,17r)-17-acetyl-6-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
 • acetic acid [(6s,8r,9s,10r,13s,14s,17r)-17-acetyl-6-chloro-3-keto-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
 • hydromadinone acetate
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-chloro-, (6-alpha)-
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-chloro-, (6.alpha.)-
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-chloro-, (6alpha)- (9ci)
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 6-alpha-chloro-17-hydroxy-, acetate
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 6.alpha.-chloro-17-hydroxy-, acetate
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-chloro-17-hydroxy-, acetate (8ci)
 • progesterone, 6.alpha.-chloro-17-hydroxy-, acetate
 • progesterone, 6alpha-chloro-17-hydroxy-, acetate
 • rs 1103
CAS Number(s)
 • 2477-73-8
InChIKey DCVGANSDLNPXGO-WXLIAARGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O Cl