(6α,11Beta,16α,17α)-6,9-Difluoro-11-Hydroxy-16-Methyl-3-Oxo-17-(Propionyloxy)Androsta-1,4-Diene-17-Carboxylic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H30F2O6
IUPAC Name (6s,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
Molecular Mass 452.488 g·mol−1
Heat of Formation -978.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.56 ± 1.08 D
Volume 507.35 Å 3
Surface Area 379.6 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (6s,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
  • (6s,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
  • (6s,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-6,9-difluoro-11-hydroxy-3-keto-10,13,16-trimethyl-17-propionyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
InChIKey DEDYNJVITFVPOG-CQRCZTONSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F