(5α,8Beta)-8-{[(2R,5R,10Ar,10Bs)-5-Benzyl-10B-Hydroxy-2-Isopropyl-3,6-Dioxooctahydro-8H-[1,3]Oxazolo[3,2-A]Pyrrolo[2,1-C]Pyrazin-2-Yl]Carbamoyl}-6-Methylergolin-6-Ium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C35H42N5O5+
IUPAC Name (6as,7r,9r,10ar)-n-[(1r,2s,4r,7r)-7-benzyl-2-hydroxy-4-isopropyl-5,8-dioxo-3-oxa-6,9-diazatricyclo[7.3.0.02,6]dodecan-4-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-7-ium-9-carboxamide
Molecular Mass 612.738 g·mol−1
Heat of Formation -565.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.71 ± 1.08 D
Volume 731.69 Å 3
Surface Area 545.98 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 0
  • 3
  • 4
  • 7
  • 9
  • c
  • i
  • n
  • z
InChIKey DEQITUUQPICUMR-KTWGCUQZSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N