(3β,17β)-Androst-4-Ene-3,17-Diyl Bis(3-Cyclopentylpropanoate)

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C35H54O4
IUPAC Name [(3s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-17-(3-cyclopentylpropanoyloxy)-10,13-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] 3-cyclopentylpropanoate
Molecular Mass 538.801 g·mol−1
Heat of Formation -1075.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.08 ± 1.08 D
Volume 704.07 Å 3
Surface Area 582.86 Å 2
HOMO Energy -9.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.71 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 3-cyclopentylpropanoic acid [(3s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-3-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-10,13-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • 3-cyclopentylpropionic acid [(3s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-3-(3-cyclopentylpropanoyloxy)-10,13-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • [(3s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-3-(3-cyclopentylpropanoyloxy)-10,13-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-cyclopentylpropanoate
  • adcpp
  • androst-4-ene-3,17-diol, bis(cyclopentanepropanoate), (3beta,17beta)-
  • androst-4-ene-3beta,17beta-diol dicyclopentylpropionate
CAS Number(s)
  • 81361-00-4
InChIKey DHTFPVFYWWTGOY-LWTNCAELSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O