(3α,5α,8Xi,9Xi,14Xi,17Beta)-17-Acetoxy-3-Hydroxy-2,16-Bis(1-Methyl-1-Piperidiniumyl)Androstane

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C33H58N2O3++
IUPAC Name [(2s,3s,5r,8r,9s,10s,13s,14s,16s,17r)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,16-bis(1-methylpiperidin-1-ium-1-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molecular Mass 530.825 g·mol−1
Heat of Formation 4074.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 10.10 ± 1.08 D
Volume 546.74 Å 3
Surface Area 472.16 Å 2
HOMO Energy -8.01 ± 0.55 eV
LUMO Energy -3.44 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DNYGUSUWFYEAJL-QLOVVUKKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N