(17α,20E)-21-Iodo-19-Norpregna-1,3,5(10),20-Tetraene-3,17-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H13IO2
IUPAC Name 8-[(e)-5-iodo-3-oxo-pent-4-en-1-ynyl]-7-methyl-3,4,5,6,9,10-hexahydrophenanthrene-3,4,5,6,9,10-hexaid-2-one
Molecular Mass 412.220 g·mol−1
Heat of Formation 2440.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.82 ± 1.08 D
Volume 370.72 Å 3
Surface Area 339.99 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,13s,14s,17r)-17-[(e)-2-iodovinyl]-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
InChIKey DQQMDOLPKAVVIE-XTJNFZKPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O