(7α,17Beta)-7-{4-[2-(Dimethylamino)Ethoxy]Phenyl}Estra-1,3,5(10)-Triene-3,17-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H37NO3
IUPAC Name (7r,8r,9s,13s,14s,17s)-7-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Mass 435.598 g·mol−1
Heat of Formation -128.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.53 ± 1.08 D
Volume 542.98 Å 3
Surface Area 444.8 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (7r,8r,9s,13s,14s,17s)-7-[4-(2-dimethylaminoethoxy)phenyl]-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
  • estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 7-(4-(2-(dimethylamino)ethoxy)phenyl)-, (7alpha,17beta)-
  • ru 45 144
  • ru 45144
CAS Number(s)
  • 119286-92-9
InChIKey FBLUWZJAMLYBOQ-JVACCQEYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N