2-[(3β,5Alpha)-3-Hydroxycholan-24-Yl]-2,4,4-Trimethyl-1,3-Oxazolidin-3-Olate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H53NO3+
IUPAC Name (3s,5s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(1r)-1-methyl-4-[(2r,3s)-2,4,4-trimethyl-3-oxido-oxazolidin-2-yl]butyl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 475.747 g·mol−1
Heat of Formation -741.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.77 ± 1.08 D
Volume 636.56 Å 3
Surface Area 496.36 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey FFRJSKDVDFPYMM-HWMFBCOBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N