(3β,24R)-Dammar-25-Ene-3,20,24,28-Tetrol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H52O4
IUPAC Name (2s,5r)-2-[(3s,4r,5r,8r,9r,10r,13r,14r,17s)-3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-methyl-hept-6-ene-2,5-diol
Molecular Mass 476.731 g·mol−1
Heat of Formation -1076.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.38 ± 1.08 D
Volume 624.91 Å 3
Surface Area 467.7 Å 2
HOMO Energy -9.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.98 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,5r)-2-[(3s,4r,5r,8r,9r,10r,13r,14r,17s)-3-hydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-4-methylol-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-methyl-hept-6-ene-2,5-diol
  • (2s,5r)-2-[(3s,4r,5r,8r,9r,10r,13r,14r,17s)-3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-methyl-hept-6-ene-2,5-diol
  • cereotagalol a
InChIKey FHBFNEUJHULFCA-GIEHVGQCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O