(3α,5Beta,7α,12α)-7,12,25-Trihydroxycholestan-3-Yl Beta-D-Glucopyranosiduronic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C33H56O10
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r,6r)-6-[[(3r,5r,7r,8r,9s,10s,12s,13r,14s,17r)-7,12-dihydroxy-17-[(1r)-5-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid
Molecular Mass 612.792 g·mol−1
Heat of Formation -2222.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.38 ± 1.08 D
Volume 762.62 Å 3
Surface Area 587.19 Å 2
HOMO Energy -9.91 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey FHOADKVSESICIH-MXSWZLSHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O