5α-Androstane-2α,3α,17Beta-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H32O3
IUPAC Name (2r,3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3,17-triol
Molecular Mass 308.456 g·mol−1
Heat of Formation -785.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.35 ± 1.08 D
Volume 394.93 Å 3
Surface Area 311.4 Å 2
HOMO Energy -10.06 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.38 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3,17-triol
  • androstane, 2,3,17-triol, (2alpha,3alpha,5alpha,17beta)-
  • androstane-2,3,17-triol
CAS Number(s)
  • 56524-83-5
InChIKey FHVHGYDNLNQVRZ-XGRAFVIBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O