(17α)-17-Methylestra-1,3,5(10),6,8-Pentaene-3,17-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H22O2
IUPAC Name (13s,14s,17r)-13,17-dimethyl-12,14,15,16-tetrahydro-11h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Mass 282.377 g·mol−1
Heat of Formation -333.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.73 ± 1.08 D
Volume 351.12 Å 3
Surface Area 293.95 Å 2
HOMO Energy -8.42 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.55 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (13s,14s,17r)-13,17-dimethyl-12,14,15,16-tetrahydro-11h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
  • 17m
InChIKey FQMQOMRDADWGJJ-GBESFXJTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O