(3β,11Alpha,15β,24E)-3,11,15,29-Tetrahydroxystigmasta-5,24(28)-Dien-7-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H46O5
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,11r,13r,14s,15r,17r)-3,11,15-trihydroxy-17-[(e,1r)-6-hydroxy-4-isopropyl-1-methyl-hex-4-enyl]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-one
Molecular Mass 474.673 g·mol−1
Heat of Formation 102.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.94 ± 1.08 D
Volume 592.13 Å 3
Surface Area 453.32 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8s,9s,10r,11r,13r,14s,15r,17r)-3,11,15-trihydroxy-17-[(e,1r)-6-hydroxy-4-isopropyl-1-methyl-hex-4-enyl]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-one
  • (3s,8s,9s,10r,11r,13r,14s,15r,17r)-3,11,15-trihydroxy-17-[(e,1r)-6-hydroxy-4-isopropyl-1-methylhex-4-enyl]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-one
  • (3s,8s,9s,10r,11r,13r,14s,15r,17r)-3,11,15-trihydroxy-17-[(e,2r)-7-hydroxy-5-propan-2-yl-hept-5-en-2-yl]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-one
  • (3s,8s,9s,10r,11r,13r,14s,15r,17r)-3,11,15-trihydroxy-17-[(e,2r)-7-hydroxy-5-propan-2-ylhept-5-en-2-yl]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-one
  • 3,11,15,29-tetrahydroxystigmasta-5,24(28)-dien-7-one
  • dehydrooogoniol
CAS Number(s)
  • 82251-59-0
InChIKey FSNCUZMMSAYMRZ-ODLDNXAVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O