(3α,5Xi,9Xi,10Xi,24R)-3-[(6-O-Acetyl-Beta-D-Glucopyranosyl)Oxy]-24,25-Dihydroxy-9,19-Cyclolanostan-30-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C38H62O11
IUPAC Name (6r,11r,12r,15r,16r)-6-[(2r,3r,4s,5s,6r)-6-(acetoxymethyl)-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-yl]oxy-15-[(1r,4r)-4,5-dihydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-7,7,16-trimethyl-pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecane-12-carboxylic acid
Molecular Mass 694.892 g·mol−1
Heat of Formation 3139.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.80 ± 1.08 D
Volume 667.19 Å 3
Surface Area 582.53 Å 2
HOMO Energy -8.17 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.47 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey GCXHJBYTRHDYPF-OGCIPJEGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O