(17β)-3-Oxoandrost-4-En-17-Yl Carbamate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H29NO3
IUPAC Name [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] carbamate
Molecular Mass 331.449 g·mol−1
Heat of Formation -663.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.82 ± 1.08 D
Volume 414.97 Å 3
Surface Area 334.91 Å 2
HOMO Energy -9.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 17beta-aminocarbonyloxy-4-androsten-3-one
  • [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] carbamate
  • acoao
  • androst-4-en-3-one, 17-((aminocarbonyl)oxy)-, (17beta)-
  • carbamic acid [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • carbamic acid [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-3-keto-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
CAS Number(s)
  • 34385-95-0
InChIKey GKTMETNFCBIMLA-BGZMIMFDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N