2-{[(3α,5Beta,7α,8Xi)-7-Hydroxy-24-Oxo-3-(Sulfooxy)Cholan-24-Yl]Amino}Ethanesulfonic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H13NO9S2
IUPAC Name [(1z,5e,14e)-9,13-dimethylene-14-[1-methylene-4-oxo-4-(2-sulfonatoethynylamino)but-2-ynyl]-2-oxo-6-bicyclo[8.7.0]heptadeca-1(10),5,14-trien-3,7,11,16-tetraynyl] sulfate
Molecular Mass 547.513 g·mol−1
Heat of Formation 2621.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.85 ± 1.08 D
Volume 544.26 Å 3
Surface Area 476.47 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2-[[(4r)-4-[(3r,5r,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-3-sulfooxy-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-1-oxopentyl]amino]ethanesulfonic acid
  • 2-[[(4r)-4-[(3r,5r,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-3-sulfoxy-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonic acid
InChIKey GLVWZDCWCRWVFM-BJLOMENOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C S O N