6.α.-Methylprogesterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H32O2
IUPAC Name (6s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 328.488 g·mol−1
Heat of Formation -503.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.62 ± 1.08 D
Volume 426.08 Å 3
Surface Area 336.23 Å 2
HOMO Energy -9.76 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (6-alpha)-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione
 • (6alpha)-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione
 • (6s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
 • (6s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-17-ethanoyl-6,10,13-trimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
 • 6-alpha-methylpregn-3-ene-3,20-dione
 • 6-alpha-methylprogesterone
 • 6alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione
 • 6alpha-methylprogesterone
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 6-alpha-methyl-
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 6-methyl-, (6-alpha)- (9ci)
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 6-methyl-, (6.alpha.)-
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 6-methyl-, (6alpha)- (9ci)
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 6.alpha.-methyl-
 • pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-methyl- (8ci)
CAS Number(s)
 • 903-71-9
InChIKey GNFABWAPJFOZSF-KTORGGLSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O