(5α,6E)-17-(Cyclopropylmethyl)-6-(Phenoxyimino)-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H28N2O4
IUPAC Name (4r,4as,7e,7ar,12bs)-3-(cyclopropylmethyl)-7-phenoxyimino-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol
Molecular Mass 432.512 g·mol−1
Heat of Formation 4.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.50 ± 1.08 D
Volume 504.05 Å 3
Surface Area 408.0 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-, o-phenyloxime, (5alpha)-
  • naltrexone phenyl oxime
  • npc 168
CAS Number(s)
  • 115160-07-1
InChIKey GXFMSCTXOZEZER-UQSYJWEUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N