β-Picolylamine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H8N2
IUPAC Name 3-pyridylmethanamine
Molecular Mass 108.141 g·mol−1
Heat of Formation 126.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.21 ± 1.08 D
Volume 142.05 Å 3
Surface Area 148.7 Å 2
HOMO Energy -9.68 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.42 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 1-pyridin-3-ylmethanamine
 • 3-(aminomethyl)pyridine
 • 3-picolylamine
 • 3-pyridinemethanamine
 • 3-pyridinemethylamine
 • 3-pyridylmethylamine
 • 3mp
 • picolamine
 • picolamine [dcf:inn]
 • pyridin-3-ylmethanamine
 • pyridine, 3-(aminomethyl)-
 • pyridine, 3-(aminomethyl)- (8ci)
CAS Number(s)
 • 3731-52-0
InChIKey HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N