α,α-Trehalose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O11
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 342.296 g·mol−1
Heat of Formation -2088.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.52 ± 1.08 D
Volume 371.61 Å 3
Surface Area 306.34 Å 2
HOMO Energy -10.54 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.80 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-oxane-3,4,5-triol
 • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
 • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-methylol-6-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • alpha,alpha'-d-trehalose
 • alpha,alpha'-trehalose
 • alpha-d-glcp-(1<->1)-alpha-d-glcp
 • alpha-d-glucopyranoside, a-d-glucopyranosyl (9ci)
 • alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-glucopyranosyl
 • alpha-d-glucopyranosyl alpha-d-glucopyranoside
 • alpha-d-trehalose
 • alpha-trehalose
 • d(+)trehalose
 • d-trehalose
 • glc-(1-1)glc
 • smp1_000299
 • tre
 • treha
 • trehalose (8ci)
 • trehaose
CAS Number(s)
 • 229966-89-6
InChIKey HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O