(1α,2α,5α,7α,13α,17Beta)-17-(3-Furyl)-17-Hydroxy-4,4,8-Trimethyl-3,16-Dioxo-1,2-Epoxyandrost-14-En-7-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H34O7
IUPAC Name (1alpha,2alpha,5alpha,7alpha,13alpha,17beta)-17-(3-furyl)-17-hydroxy-4,4,8-trimethyl-3,16-dioxo-1,2-epoxyandrost-14-en-7-yl acetate
Molecular Mass 482.565 g·mol−1
Heat of Formation 661.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.82 ± 1.08 D
Volume 567.44 Å 3
Surface Area 401.25 Å 2
HOMO Energy -6.46 ± 0.55 eV
LUMO Energy -4.51 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1alpha,2alpha,7alpha,9xi,13alpha,17beta)-17-(3-furyl)-17-hydroxy-4,4,8-trimethyl-3,16-dioxo-1,2-epoxyandrost-14-en-7-yl acetate
  • 1alpha,2alpha-epoxy-17beta-hydroxyazadiradione
  • acetic acid 17-furan-3-yl-17-hydroxy-4,4,8,10,13-pentamethyl-3,16-dioxo-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17-tetradecahydro-1h-20-oxa-cyclopropa[1,2]cyclopenta[a]phenanthren-7-yl ester
  • androst-14-ene-3,16-dione, 7-(acetyloxy)-1,2-epoxy-17-(3-furanyl)-17-hydroxy-4,4,8-trimethyl-, (1alpha,2alpha,7alpha,9xi,13alpha,17beta)-
InChIKey HEXOJOUVBWMVKD-NYRHLYKRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O